Cilar, Leona, in Majda Pajnkihar. 2020. „Opis, Analiza in Vrednotenje Teorije Medosebnih Odnosov Hildegard E. Peplau V Pediatrični Zdravstveni Neg“i. Obzornik Zdravstvene Nege 54 (1), 64-78. https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.1.2958.