Skela-Savič, Brigita. 2019. Vloga Prve Skrbstvene Sestre Angele Boškin Pri Profesionalizaciji Slovenske Zdravstvene Nege. Obzornik Zdravstvene Nege 53 (2), 137-56. https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.2.2967.