Kamenšek, Tina, Matic Kavčič, in Barbara Domajnko. 2020. „Vpliv Medpoklicnega izobraževanja Medicinskih Sester Na Njihovo Medpoklicno Sodelovanje: Sistematični Pregled Literature“. Obzornik Zdravstvene Nege 54 (2):153-63. https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.2.2980.