Skela-Savič, Brigita, Sanela Pivač, Vesna Čuk, in Branko Gabrovec. 2019. „Errata: 53(1), P. 10.: Razumevanje in umeščanje Matrike štirih Ravni Kompetenc in Kategorij Izvajalcev V Zagotavljanje Zdravstvene Nege: Opisna Raziskava“. Obzornik Zdravstvene Nege 53 (2):169. https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.2.2983.