Lorber, Mateja. 2019. Sprejemanje Starosti in Staranja Ter Odnos Do Njiju. Obzornik Zdravstvene Nege 53 (3), 188−193. https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.3.2992.