Šajn Lekše, Saša, Rok Drnovšek, Alenka Žibert, in Marija Milavec Kapun. 2021. „Slaba Vest in Izgorelost Medicinskih Sester V Enotah Intenzivne Nege in Terapije“. Obzornik Zdravstvene Nege 55 (3):169-79. https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.3.3007.