Kavšak, Aleksandra, in Mirko Prosen. 2021. Vpliv Zadovoljstva Z Delom Na Pojav Izgorelosti Med Medicinskimi Sestrami. Obzornik Zdravstvene Nege 55 (1), 7-15. https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.1.3018.