Skela-Savič, Brigita. 2020. Čas Je Za Klinične Specializacije in Napredno Zdravstveno Nego. Obzornik Zdravstvene Nege 54 (1), 4-11. https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.1.3023.