Skela-Savič, Brigita. 2020. „Čas Je Za klinične Specializacije in Napredno Zdravstveno Nego: Ob Mednarodnem Letu Medicinskih Sester in Babic“. Obzornik Zdravstvene Nege 54 (1):4-11. https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.1.3023.