Halec, Bine, Olga Žunkovič, Gordana Horvat Pinterić, in Mateja Lorber. 2021. „Kakovost življenja Oseb S Pompejevo Boleznijo: študija Primera“. Obzornik Zdravstvene Nege 55 (1):16-23. https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.1.3048.