Šanc, Petra, in Mirko Prosen. 2022. „Medpoklicno Sodelovanje V Interdisciplinarnih Zdravstvenih Timih: Kvantitativna Opisna Raziskava“. Obzornik Zdravstvene Nege 56 (1):9-21. https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.1.3106.