Milavec Kapun, Marija, Nina Meglič, in Senada Hajdarevic. 2022. „Primerjava Preventivnih Obravnav starejših Odraslih V patronažnem Varstvu Med Švedsko in Slovenijo: Pregled Literature“. Obzornik Zdravstvene Nege 56 (3):209-21. https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.3.3107.