Skela-Savič, Brigita, Urban Bole, in Bojana Lobe. 2022. „Prepričanja in Implementacija Na Dokazih Podprte Prakse Med visokošolsko izobraženimi Diplomiranimi Medicinskimi Sestrami in Zdravstveniki V Sloveniji (1. del): Psihometrična Analiza Instrumentov“. Obzornik Zdravstvene Nege 56 (3):184-93. https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.3.3116.