Halec, Bine, in Eva Tisaj. 2023. „Vloga Izvajalcev Zdravstvene Nege Pri Pronaciji in Supinaciji Intubiranega Pacienta S Hudim Akutnim Respiratornim Sindromom Koronavirus-2: Pregled Literature“. Obzornik Zdravstvene Nege 57 (1):32-42. https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.1.3155.