Nastran, Ana, Deja Praprotnik, Jakob Renko, Sabina Ličen, in Mirko Prosen. 2023. „Medosebni Odnos Med Mentorjem in Mentorirancem V klinični Praksi Zdravstvene Nege: Kvalitativna Raziskava“. Obzornik Zdravstvene Nege 57 (1):8-23. https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.1.3160.