Ažman, Monika. 2022. „Kadrovski Standardi in Normativi Kot Ogrodje Za Zagotavljanje Kakovosti in Varnosti Tudi V Zdravstveni Negi in babištvu“. Obzornik Zdravstvene Nege 56 (1):4-8. https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.1.3170.