Bahun, Mateja, in Helena Jeriček Klanšček. 2023. „Doživljanje Neizvedene Zdravstvene Nege Pri Medicinskih Sestrah: Integrativni Pregled Literature“. Obzornik Zdravstvene Nege 57 (1):43-52. https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.1.3173.