Jug Došler, Anita, Ana Polona Mivšek, Anita Prelec, Tita Stanek Zidarič, in Metka Skubic. 2023. „Predporodna in Poporodna Obravnava žensk V Sloveniji: Presečna Raziskava“. Obzornik Zdravstvene Nege 57 (3):164-74. https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.3.3195.