Marn Radoš, Maja, in Darija Šćepanović. 2014. Telesna Dejavnost in Zdravje žensk V Pomenopavzi. Obzornik Zdravstvene Nege 48 (4). https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.4.35.