Kirbiš, Andrej, Marina Tavčar Krajnc, in Bojan Musil. 2014. Sociodemografske in Socioekonomske Neenakosti Glede Telesne Dejavnosti Med Slovensko Mladino. Obzornik Zdravstvene Nege 48 (4). https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.4.36.