Škrinjar, Boga. 1955. Karcinom in Borba Proti Njemu V Združenih Državah Amerike. Obzornik Zdravstvene Nege 2 (3), 197-200. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/364.