Kamnik, Petra, Majda Pajnkihar, in Ana Habjanič. 2014. Samozaupanje Medicinskih Sester in Zdravnikov Pri Praktičnem Izvajanju Paliativne Oskrbe. Obzornik Zdravstvene Nege 48 (4). https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.4.37.