Trobec, Irena, Vesna Čuk, in Andreja Istenič Starčič. 2014. Kompetence Zdravstvene Nege Ter Opredelitev Strategij Razvoja Kompetenc Na Dodiplomskem študiju Zdravstvene Nege. Obzornik Zdravstvene Nege 48 (4). https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.4.38.