Novak, Franc. 1956. „Poročilo O 3. Kongresu Ginekologov in porodničarjev Flrj V Ljubljani“. Obzornik Zdravstvene Nege 3 (3):129-33. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/403.