Skaberne, Bronislav. 1957. Med Zakoni in Uredbami: Nekaj Novosti V NaĊĦem Rodbinskem Pravu. Obzornik Zdravstvene Nege 4 (2), 119-23. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/436.