Kadivec, Saša, Mitja Lainščak, Mitja Košnik, in Jerneja Farkaš-Lainščak. 2015. Zadovoljstvo Bolnikov S Kronično Obstruktivno Pljučno Boleznijo Z Obravnavo Koordinatorja Odpusta. Obzornik Zdravstvene Nege 49 (3). https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.3.54.