Kobe; Anon, Slavko. 1961. „Med Zakoni in Uredbami: Kaj Nam prinašata Zvezni Zakon O Organizaciji Zdravstvene službe in Pa Osnutek Zakona O Zdravststvenem Varstvu in Organizaciji Zdravstvene službe V LRS; Zakon O rejništvu“. Obzornik Zdravstvene Nege 8 (1/2):71-76. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/593.