Merljak, N. (1974) „Jubilejna skupščina Zveze društev medicinskih sester Slovenije: 50. obletnica ustanovitve šole za medicinske sestre na Slovenskem“, Obzornik zdravstvene nege, 8(3), str. 158–161. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1011 (Pridobljeno: 19 avgust 2022).