Zorko, M. (1974) „Jubilejna skupščina Zveze društev medicinskih sester Slovenije: nekaj misli ob jubilejnem dnevu - 50 let sestrskega šolstva v Sloveniji“, Obzornik zdravstvene nege, 8(3), str. 168–169. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1015 (Pridobljeno: 19 avgust 2022).