šlajmer - Japelj, M. in Krivec, M. (1975) „Priprave učencev zdravstvenih šol za zdravstvenovzgojno delo v družini“, Obzornik zdravstvene nege, 9(2), str. 112–116. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1063 (Pridobljeno: 22 junij 2024).