Gregorin, J. in Ramšak Pajk, J. (2016) „Stališča in izkušnje žensk z menopavzalnim obdobjem in njihov odnos do zdravja: opisna raziskava“, Obzornik zdravstvene nege, 50(4). doi: 10.14528/snr.2016.50.4.119.