Anton Gradišek, prevod/transl. (1979) „Zdravje in minerali v pitni vodi“, Obzornik zdravstvene nege, 13(4/5), str. 250–255. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1363 (Pridobljeno: 26 maj 2024).