Jeriček Klanšček, H., Koprivnikar, H., Zorko, M. in Zupanič, T. (2014) „Z zdravjem povezana vedenja med mladostniki v Sloveniji: glavni rezultati iz leta 2010 in trendi od 2002 do 2010“, Obzornik zdravstvene nege, 48(1). doi: 10.14528/snr.2014.48.1.14.