Fekonja, Z. in Pajnkihar, M. (2017) „Uporaba sodobnih biomedicinskih pripomočkov za vzpostavljanje periferne venske poti v zdravstveni oskrbi pacienta: pregled literature“, Obzornik zdravstvene nege, 51(1), str. 52–74. doi: 10.14528/snr.2017.51.1.141.