Vuga, S. (1982) „Patronažna služba v izrednih razmerah - II. del: delovanje patronažne službe v Splošni ljudski obrambi“, Obzornik zdravstvene nege, 16(4/5), str. 223–235. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1540 (Pridobljeno: 29 junij 2022).