„Iz društvenega življenja“ (1982) Obzornik zdravstvene nege, 16(4/5), str. 259–303. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1545 (Pridobljeno: 22 junij 2024).