Prelec, A., Verdenik, I. in Poat, A. (2014) „Primerjava pojavnosti medicinskih intervencij in porodnih izidov pri nizkorizičnih prvorodnicah v samostojni babiški enoti in porodni enoti“, Obzornik zdravstvene nege, 48(3). doi: 10.14528/snr.2014.48.3.16.