Grbec, V. in Pahor; Uredništvo/Editorial Board, M. (1992) „Novosti - izkušnje - pobude“, Obzornik zdravstvene nege, 26(1/2), str. 63–74. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1937 (Pridobljeno: 5 junij 2023).