Skoberne, M. (1993) „Hospic - zavetje za umirajoče“, Obzornik zdravstvene nege, 27(5/6), str. 237–250. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1998 (Pridobljeno: 5 oktober 2022).