Bahun, M. in Skela-Savič, B. (2018) „Dojemanje dostojanstva pacientov z vidika zdravstvenih delavcev: eksplorativna raziskava“, Obzornik zdravstvene nege, 52(2), str. 90–99. doi: 10.14528/snr.2018.52.2.204.