Štante, A., Mlinar Reljić, N. in Donik, B. (2018) „Jezikovne prepreke pri zdravstveni negi tujegovorečih pacientov: kvalitativna opisna raziskava“, Obzornik zdravstvene nege, 52(4), str. 233–241. doi: 10.14528/snr.2018.52.2.207.