Čosić, K. (1995) „Posebnosti procesa zdravstvene nege v centru za izvenbolnišnične psihiatrične dejavnosti“, Obzornik zdravstvene nege, 29(5/6), str. 175–178. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2078 (Pridobljeno: 26 maj 2024).