Šantej, M. (1998) „Neformalno socialnopedagoško delo v srednji zdravstveni šoli celje“, Obzornik zdravstvene nege, 32(1/2), str. 55–57. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2198 (Pridobljeno: 22 maj 2022).