Zupančič, V. in Pahor, M. (2014) „Skrb za osebe z depresijo v Sloveniji: pregled literature“, Obzornik zdravstvene nege, 48(2). doi: 10.14528/snr.2014.48.2.22.