Nemec, U., Pajnkihar, M., Šostar Turk, S., Klanjšek, P. in Košič, A. (2019) „Samoobvladovanje kronične bolečine: strategija stimulacije“, Obzornik zdravstvene nege, 53(1), str. 70–77. doi: 10.14528/snr.2019.53.1.221.