Dornik, E. (2000) „Poklicna orientiranost študentov zdravstvene nege in zdravstvene vzgoje“, Obzornik zdravstvene nege, 34(3/4), str. 135–141. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2321 (Pridobljeno: 20 junij 2024).