Balaban, M. in Zaletel, M. (2000) „Vpliv zdravstvene vzgoje na prehrano osnovnošolca“, Obzornik zdravstvene nege, 34(3/4), str. 143–149. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2322 (Pridobljeno: 30 januar 2023).