Urbančič, K. (2001) „Teoretična izhodišča in načrt akcijske raziskave procesa zdravstveno vzgojnega svetovanja staršem“, Obzornik zdravstvene nege, 35(1/2), str. 5–11. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2340 (Pridobljeno: 29 junij 2022).