Klemenc, D. (2001) „Uvodnik: za življenje (in delo) v nenasilni družbi“, Obzornik zdravstvene nege, 35(5), str. 161–162. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2359 (Pridobljeno: 14 avgust 2022).