R. de Miranda, O., Zorec, M., Filej, B. in C. van den Hout, A. (2001) „Razvrščanje pacientov in družin v kategorije v osnovni zdravstveni dejavnosti“, Obzornik zdravstvene nege, 35(6), str. 237–240. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2371 (Pridobljeno: 25 julij 2024).